Przedszkole Macierzanka

Przedszkole
Niepubliczne
W Starej Miłośnie od 2003 r.

Kadra

Kadrę pedagogiczną przedszkola tworzy zespół doświadczonych, odpowiedzialnych i wykształconych nauczycieli dbających o przyjazną i ciepłą atmosferę w przedszkolu. Nauczyciele działają z pasją i całkowicie poświęcają się temu, co robią. Posiadają bardzo dobry i indywidualny kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby. W pracy wdrażają osiągnięcia współczesnej metodyki i dydaktyki w zakresie edukacji. Posiadają uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne umożliwiające rozwijanie indywidualnych zainteresowań dziecka.

Wszyscy nauczyciele posiadają uprawnienia zawodowe niezbędne do pracy w placówkach przedszkolnych. W swojej pracy realizują program edukacyjny zgodny z podstawa programową.

W skład zespołu wspierającego opiekę nad dziećmi wchodzi również logopeda oraz instruktorzy zajęć dodatkowych.


© 2014 Przedszkole Macierzanka