Przedszkole Macierzanka

Przedszkole
Niepubliczne
W Starej Miłośnie od 2003 r.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

20 listopada obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Jest to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci w Polsce. W tym dniu zostały przeprowadzone zajęcia o prawach dziecka
z wykorzystaniem ciekawych materiałów edukacyjnych oraz odbyły się rozmowy na temat praw dzieci. Na zakończenie przedszkolaki wykonały pracę plastyczną pt. „Znam swoje prawa”.


© 2014 Przedszkole Macierzanka